Donje Sajlovo 140
21000 Novi Sad
+381 (0)21 232 11 94
Elcom System d.o.o. > POKA YOKE sistem za inspekciju prisustva komponenti

POKA YOKE sistem za inspekciju prisustva komponenti

Projekat pravljen po zahtevu za utvrđivanje prisustva ritajnera i štepova na autosedištu.

poka yoke provera sedista 11

Operater uzima sedište i skenira bar kod kako bi se odredila referenca. Nakon toga postavlja sedište na konstrukciju i vrši vizuelnu proveru. Ukoliko je provera OK, vrši se čekiranje svakog ritajnera o mikroprekidače na konstrukciji uz navođenje sa displeja. U nekom trenutku potrebno je pritisnuti dvoručnu komandu kako bi se zategnulo sedište, takođe uz prethodno navođenje operatera. Ako su svi ritajneri prisutni operater pritiska dvoručnu komandu kako bi skupio sedište i okreće sedište na drugu stranu kako bi se vršila finalna vizuelna provera prisutnosti šavova, štepova i ostalih komponenti. U bilo kom trenutku provere mikroprekidača, kao i na početku ciklusa operater može prekinuti proveru referencu i označiti komponente koje nedostaju. Kada se ciklus završi putem RS 232 komunikacije šalju se podaci na mrežu korisnika kako bi ih oni dalje obradili.

Od ideje do gotovog rešenja

Naši klijenti su često iznenađeni rešenjima koje im predstavljamo; razmišljanjem izvan okvira predstavljamo nove mogućnosti:

  • Uradite više i kvalitetnije
  • Privucite i zadržite kvalitetne klijente
  • Upravljajte svojim vremenom tako što ćete za manje vremena uraditi više
  • Automatizujte posao, tako da možete da se posvetite drugim sektorima

Kako izgleda mašina u radu?

Uskoro video!