Donje Sajlovo 140
21000 Novi Sad
+381 (0)21 232 11 94
Elcom System d.o.o. > Štampač EVA kesa

Štampač EVA kesa

Mašina se koristi za štampanje bar koda na kese.

stampac eva kesa automatizacija

Operater postavlja kese u ulazni magacin kesa, zatvara vrata i startuje mašinu. Mašina nakon toga preuzima gornju kesu iz magacina uz pomoć vakuuma i prevlači je do izlaznog magacina kesa. U tom kretanju se vrši štampa bar koda na kesu. Odmah nakon štampanja se uz pomoć bar kod skenera proverava kvalitet štampe. Ukoliko štampa nije zadovoljavajuća, ta kesa se izbacuje u posebnu kutiju, dok se sve kese koje zadovolje kvalitet štampe odlažu u magacin gotovih kesa. Prilikom preuzimanja kesa iz ulaznog magacina kesa, senzorom se proverava nivo kesa i ukoliko je potrebno, ulazni magacin se podigne preko AC motora i navojnog vretena tek toliko da senzor bude uvek aktiviran. Prilikom odlaganja kesa u izlazni magacin se takođe proverava nivo kesa, i po potrebi se aktivira AC motor koji preko navojnog vretena spušta izlazni magacin kako bi se ispravne kese odložile uvek na istom nivou.

Od ideje do gotovog rešenja

Naši klijenti su često iznenađeni rešenjima koje im predstavljamo; razmišljanjem izvan okvira predstavljamo nove mogućnosti:

  • Uradite više i kvalitetnije
  • Privucite i zadržite kvalitetne klijente
  • Upravljajte svojim vremenom tako što ćete za manje vremena uraditi više
  • Automatizujte posao, tako da možete da se posvetite drugim sektorima

Kako izgleda mašina u radu?