Donje Sajlovo 140
21000 Novi Sad
+381 (0)21 232 11 94
Elcom System d.o.o. > Tester pritiska sa laserskim markiranjem i vizuelnom inspekcijom

Tester pritiska sa laserskim markiranjem i vizuelnom inspekcijom

Mašina služi za proveru curenja na plastičnim konektorima pomoću „leak test“ uređaja.

tester pritiska sa laserskim graviranjem i vizuelnom inspekcijom

U kombinaciji sa industrijskom kamerom ujedno radi kao POKA-YOKE kontrola za komponente na konektoru. Takođe je opremljena laserom koji služi za obeležavanje OK komada. U slučaju NOK komada, konektor se odlaže bezbedno u scrapbox. Kontrola kamerom, leak test, kao i obeležavanje laserom se vrši bezbedno, izolovano od operatera pomoću vrata koja se kontrolisano otvaraju. Trajanje ciklusa je svega nekoliko sekundi (u zavisnosti od testiranja curenja). Postoji mogućnost rada sa više referenci, tako što se ploča sa alatima zameni u par minuta, a na HMI panelu se jednim klikom automatski menja program „leak testa“, kamere, kao i poruka lasera, unapred određena za tu referencu. Takođe postoji mogućnost isključivanja pojedinačno kamere, lasera ili leak testa, što znači da se mašina u nekim situacijama može koristiti i samo kao POKA-YOKE kontrola kamerom ili samo za obeležavanje komponenti, što obezbeđuje široku primenu, naročito u autoindustriji.

Od ideje do gotovog rešenja

Naši klijenti su često iznenađeni rešenjima koje im predstavljamo; razmišljanjem izvan okvira predstavljamo nove mogućnosti:

  • Uradite više i kvalitetnije
  • Privucite i zadržite kvalitetne klijente
  • Upravljajte svojim vremenom tako što ćete za manje vremena uraditi više
  • Automatizujte posao, tako da možete da se posvetite drugim sektorima

Kako izgleda mašina u radu?

Uskoro video!