Donje Sajlovo 140
21000 Novi Sad
+381 (0)21 232 11 94
Elcom System d.o.o. > Tester pritiska

Tester pritiska

Mašina se koristi za testiranje proizvoda na pritisak.

IMG_0911

Operater postavlja cev koja treba da se testira u specijalni alat. U alatu se nalaze senzori koji proveravaju geometriju cevi, i ako je geometrija ispravna, može da se pristupi testu pod pritiskom. Pritiskom na taster za početak ciklusa, ploča sa alatom se rotira za 180 stepeni, tako da se cev koja se testira okrene na dole, a ka operateru se postavi prazan alat da se postavi druga cev, dok se prva testira. Testiranje pod pritiskom se vrši preko specijalnog uređaja INOMATEC koji automatski uvede vazduh pod pritiskom u cev, i meri eventualno curenje vazduha iz cevi. Ukoliko cev uspešno prođe test, na njoj se štampa odgovarajući kod, i cev se transportuje ka operateru, koji je preuzima iz otvora na mašini. Ukoliko je test pritiska pokazao da je cev neispravna, cev se izbacuje u zaključani kontejner i tamo ostaje sve dok ovlaštena osoba ne otključa kontejner i izvadi je.

Od ideje do gotovog rešenja

Naši klijenti su često iznenađeni rešenjima koje im predstavljamo; razmišljanjem izvan okvira predstavljamo nove mogućnosti:

  • Uradite više i kvalitetnije
  • Privucite i zadržite kvalitetne klijente
  • Upravljajte svojim vremenom tako što ćete za manje vremena uraditi više
  • Automatizujte posao, tako da možete da se posvetite drugim sektorima

Kako izgleda mašina u radu?